Επέκταση Τηλεφωνικής Πρόσβασης Εκτύπωση
Κατεβάστε το έντυπο της αίτησης για επέκταση της τηλεφωνικής πρόσβασης από εδώ:
Επέκταση Τηλεφωνικής Πρόσβασης

Συμπληρώστε και παραδώστε την αίτηση σας στο Πρωτόκολλο.

Σημειώσεις:

1. Στο σημείο της αίτησης "Αριθμός τηλεφώνου" συμπληρώστε το προσωπικό σας αριθμό.
Αναγράφεται στο δεξί επάνω μέρος της οθόνης της τηλεφωνικής σας συσκευής.

2. Η συμπλήρωση της αίτησης ισχύει και για όσους έχουν αποκτήσει ήδη πρόσβαση με
προφορική εντολή. Θα πρέπει μέχρι την 1η Μαρτίου να συμπληρώσετε και να υποβάλετε την
αίτηση.
 
Ο παρών δικτυακός τόπος δημιουργήθηκε και συντηρείται από το Κέντρο Διαχείρισης Δικτύου του  Α.Τ.Ε.Ι.Θεσσαλονίκης
© 2010