Απομακρυσμένη Σύνδεση (Dial Up) Εκτύπωση

Η υπηρεσία dial-up παρέχει στα μέλη του Α.Τ.Ε.Ι.Θ. τη δυνατότητα σύνδεσης με το διαδίκτυο από το σπίτι μέσω διαμορφωτών  (dial-up modems) με χρήση PSTN ή  ISDN γραμμών.

Η υπηρεσία παρέχεται δωρεάν σε όλα τα μέλη του Α.Τ.Ε.Ι.Θ.  (φοιτητές, διδακτικό προσωπικό) εφόσον έχουν αποκτήσει προσωπικό λογαριασμό χρήστη από το Κέντρο Διαχείρισης Δικτύου.

Κάθε χρήστης επιβαρύνεται μόνο με το κόστος της κλήσης του αριθμού ΠΕΑΚ προς τον τηλεπικοινωνιακό του φορέα για την διάρκεια της σύνδεσης.
Για περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά τις χρεώσεις θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον τηλεπικοινωνιακό σας φορέα.

Εξοπλισμός που απαιτείται:
PSTN / ISDN modem συνδεδεμένο με τον υπολογιστή σας.

Προσοχή: Ο αριθμός ΠΕΑΚ μπορεί να κληθεί μόνο από το Νομό Θεσσαλονίκης και τους Νομούς Σερρών, Ημαθίας, Κιλκίς, Πιερίας, Χαλκιδικής, και Πέλλας, με χρεώσεις ανάλογες του τηλεπικοινωνιακού σας παρόχου.

Εγχειρίδια


 
Ο παρών δικτυακός τόπος δημιουργήθηκε και συντηρείται από το Κέντρο Διαχείρισης Δικτύου του  Α.Τ.Ε.Ι.Θεσσαλονίκης
© 2010