Προσωπικοί λογαριασμοί Εκτύπωση

 

Το Κέντρο Διαχείρισης Δικτύου παρέχει στα μέλη του Α.Τ.Ε.Ι.Θ. την δυνατότητα απόκτησης προσωπικού λογαριασμού χρήστη.

Ο προσωπικός λογαρισμός χρήστη είναι απαραίτητος για την χρήση των υπηρεσιών που προσφέρει το Κέντρο Διαχείρισης Δικτύου, και παρέχεται δωρεάν σε όλα τα μέλη της κοινότητας του Α.Τ.Ε.Ι.Θ.

Με την απόκτηση προσωπικού λογαριασμού χρήστη παρέχεται το δικαίωμα χρήσης των παρακάτω υπηρεσιών:

 

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι προσωπικού λογαριασμού χρήστη είναι όλα τα μέλη της κοινότητας του Α.Τ.Ε.Ι.Θ. (Διοικητικό και Εκπαιδευτικό προσωπικό καθώς και φοιτητές όλων των τμημάτων)

 

Δικαιολογητικά

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την απόκτηση προσωπικού λογαριασμό είναι:

 • Μόνιμο Προσωπικό: Αστυνομική Ταυτότητα ή δίπλωμα οδήγησης (ευρωπαϊκό) ή διαβατήριο.
 • Έκτακτο Προσωπικό: Αστυνομική Ταυτότητα ή δίπλωμα οδήγησης (ευρωπαϊκό) ή διαβατήριο και σύμβαση
 • Φοιτητές (Προπτυχιακοί, Μεταπτυχιακοί, Erasmus): Αστυνομική Ταυτότητα ή δίπλωμα οδήγησης (ευρωπαϊκό) ή διαβατήριο ΚΑΙ Βιβλιαρίο Σπουδών, θεωρημένο για το τρέχον έτος σπουδών.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Το φοιτητικό πάσο ΔΕΝ αποτελεί αποδεικτικό της ταυτότητας ούτε της ιδιότητας του φοιτητή.


Διάρκεια Λογαριασμών - Ανανεώσεις

 • Μόνιμο Προσωπικό: Ανανέωση κάθε 5 έτη.
 • Έκτακτο Προσωπικό: Διάρκεια ίση με διάρκεια της σύμβασης - Ανανέωση σύμφωνα με την εκάστοτε σύμβαση.
 • Φοιτητές: Διάρκεια όσο η βασική διάρκεια των σπουδών  - Ανανέωση μετά το πέρας της βασικής διάρκειας σπουδών ανά έτος.

Πριν από τη λήξη του λογαριασμού, ο χρήστης ειδοποιείται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 1 μήνα πριν από την απενεργοποίησή του λαμβάνοντας ένα e-mail υπενθύμησης για κάθε εβδομάδα που περνάει.

 • Ο λογαρισμός διαγράφεται αυτόματα μετά το πέρας 2 εβδομάδων αφότου έχει λήξει.
 • Είναι αποκλειστική ευθύνη του κάθε χρήστη για την έγκαιρη ανανέωση του προσωπικού του λογαριασμού.

 

Όροι Χρήσης:

 • Ο προσωπικός λογαριασμός χρήστη είναι αυστηρά προσωπικός και πρέπει χρησιμοποιήται μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς.
 • Απαγορεύεται οποιαδήποτε προσπάθεια διατάραξης της ακεραιότητας του συστήματος.
  Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάτι τέτοιο αφαιρείται αυτομάτως το δικαίωμα πρόσβασης σύμφωνα με τον κανόνα δεοντολογίας του Α.Τ.Ε.Ι.Θ.
 
Ο παρών δικτυακός τόπος δημιουργήθηκε και συντηρείται από το Κέντρο Διαχείρισης Δικτύου του  Α.Τ.Ε.Ι.Θεσσαλονίκης
© 2010