Νέα τηλέφωνα VoIP Εκτύπωση

Θα πρέπει να ξεκινήστε να χρησιμοποιείτε τα καινούργια ψηφιακά τηλέφωνα που έχουν εγκατασταθεί στα γραφεία σας έτσι ώστε να εξοικειωθείτε με την χρήση τους.
Σύντομα, τα παλιά τηλέφωνα θα αντικατασταθούν πλήρως από τα καινούργια.
Για να γίνει αυτό θα πρέπει να εξοικειωθείτε με την χρήση τους και να είστε σίγουροι ότι λειτουργούν τουλάχιστον όπως τα παλιά τηλέφωνα.

Με τα καινούργια τηλέφωνα μπορείτε:

1. Να κάνετε την δουλειά σας πιο γρήγορα.

2. Να καλείτε οποιονδήποτε εντός ΤΕΙ. Σηκώστε το ακουστικό και σχηματίστε το τετραψήφιο νούμερο που επιθυμείτε. Το πρώτο από τα τέσσερα ψηφία είναι πάντα ο άσσος «1» και τα υπόλοιπα τρία ψηφία είναι το εσωτερικό τριψήφιο νούμερο.
Πχ για το εσωτερικό 604 πληκτρολογείτε 1604.

3. Να κάνετε αστικές και υπεραστικές κλήσεις. Σηκώστε το ακουστικό επιλέξτε το μηδέν «0» και στη συνέχεια σχηματίστε τον επιθυμητό αριθμό κλήσης. Πχ. 02310.ΧΧΧΧΧΧ ή 0210.ΧΧΧΧΧΧΧ

4. Να καλείτε τις παλιές συσκευές πληκτρολογώντας επτά "7" και στη συνέχεια τον τριψήφιο αριθμό της παλιάς συσκευής. Πχ. 7ΧΧΧ

5. Να σας καλούν εκτός ΤΕΙ σχηματίζοντας τον αριθμό  2310.013XXX όπου XXX το τριψήφιο εσωτερικό σας νούμερο.
Πχ για το εσωτερικό 604 δίνετε το νούμερο 2310.013604.

6. Να μεταφέρετε – μεταβιβάζετε την κλήση σε άλλο εσωτερικό αριθμό.

7. Να βλέπετε τις αναπάντητες κλήσεις σας καθώς και τις εισερχόμενες και εξερχόμενες κλήσεις.

 

Οδηγίες χρήσης για τα νέα τηλέφωνα VoIP μπορείτε να διαβάσετε εδώ.

 

 
Ο παρών δικτυακός τόπος δημιουργήθηκε και συντηρείται από το Κέντρο Διαχείρισης Δικτύου του  Α.Τ.Ε.Ι.Θεσσαλονίκης
© 2010