Ασφαλής απομακρυσμένη πρόσβαση (VPN) Εκτύπωση


Η υπηρεσία σας προσφέρει τη δυνατότητα ασφαλούς απομακρυσμένης σύνδεσης στο δίκτυο του ΑΤΕΙΘ. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε την υπηρεσία όταν βρίσκεστε εκτός δικτύου ΑΤΕΙΘ, από οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, αρκεί να έχετε πρόσβαση στο Internet. Με την επίτευξη της απομακρυσμένης ασφαλούς σύνδεσης με το ΑΤΕΙΘ θα μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε όλες τις παρεχόμενες ιδιωτικές υπηρεσίες του ΑΤΕΙΘ, όπως για παράδειγμα ηλεκτρονικά περιοδικά και άρθρα της Βιβλιοθήκης.

Λόγω της κρυπτογράφησης που παρέχει η υπηρεσία, συνίσταται να χρησιμοποιείται όταν βρίσκεστε σε αμφιβόλου ασφάλειας δίκτυα, όπως για παράδειγμα το δημόσιο ασύρματο δίκτυο ενός αεροδρομίου.

Κατά την διάρκεια της VPN σύνδεσής σας, οι δικτυακές εφαρμογές του υπολογιστή σας θα λειτουργούν κανονικά, με τις ίδιες ρυθμίσεις όπως όταν βρίσκεστε εντός δικτύου του ΑΤΕΙΘ.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η απόκτηση προσωπικού λογαριασμού χρήστη.

Προσοχή

Η υπηρεσία θα πρέπει να χρησιμοποιείται με φειδώ. Κάθε χρήστης της υπηρεσίας έχει διαθέσιμη ημερήσια κίνηση δεδομένων, 300MB download και 150MB upload. Αν οποιαδήποτε στιγμή υπερβείτε αυτά το όρια, τότε η σύνδεση σας διακόπτεται και θα πρέπει να περιμένετε για να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία και πάλι. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να χρησιμοποιείτε την υπηρεσία μόνο όταν υπάρχει η ανάγκη για πρόσβαση σε ιδιωτικές υπηρεσίες του ΑΤΕΙΘ, όπως ηλεκτρονικά περιοδικά και άρθρα της Βιβλιοθήκης και όχι για γενική χρήση του Internet. Όσο χρησιμοποιείτε την υπηρεσία VPN θα πρέπει να διακόπτετε την λειτουργία εφαρμογών που δημιουργούν μεγάλη κίνηση δεδομένων, καθώς απορροφούν ένα σημαντικό μέρος από την ημερήσια διαθέσιμη κίνηση που μπορείτε να κάνετε μέσω της υπηρεσίας VPN.

 

Παρατηρήσεις

Με την έναρξη της VPN σύνδεσης αποκτάτε πρόσβαση στο Internet με χρήση IP διευθύνσεων του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Λόγω αυτού αλλά και του τρόπου λειτουργίας της υπηρεσίας θα παρατηρήσετε:

 • Πιθανή μείωση της ταχύτητας μεταφοράς δεδομένων.
 • Κλείσιμο των ανοιχτών συνδέσεων που είχατε προτού συνδεθείτε στο VPN.
 • Αδυναμία αποστολής e-mail με χρήση του SMTP server του ISP σας.

 

Επίλυση Προβλημάτων

 • Εαν αντιμετωπίζετε προβλήματα σχετικά με την υπηρεσία VPN, βεβαιωθείτε:
 • Ότι έχετε πρόσβαση στο Διαδίκτυο.
 • Ότι εισάγετε σαν όνομα χρήστη μόνο το όνομα και όχι όλη την διεύθυνση του e-mail σας.
 • Ότι πληκτρολογείτε τον κωδικό σας σωστά (Πεζά / Κεφαλαία, Αριθμοί / Σημεία Στίξης).
 • Ότι ο λογαριασμός σας δεν έχει λήξει.
 • Ότι δεν έχετε ανοιχτό το Windows Firewall ή κάποιο άλλο. Αν διαθέτετε κάποιο firewall, απενεργοποιήστε το ή προσθέστε μια εξαίρεση για το OpenVPN.
 • Επειδή η ip που λαμβάνετε με την σύνδεσή σας στον VPN Server του ΑΤΕΙ είναι δυναμική, βεβαιωθείτε πως η υπηρεσία "DHCP Client" των Windows είναι ανοιχτή και εκτελείται κανονικά.
 • Αν το λειτουργικό σύστημα είναι Windows Vista και εμφανίζεται το μήνυμα "The requested operation requires elevation", τότε σημαίνει πως δεν εκτελείτε το πρόγραμμα σαν Administrator.

 

Η υπηρεσία βρίσκεται σε πιλοτικό στάδιο

Στοχεύοντας την βέλτιστη λειτουργία της υπηρεσίας βάσει των αναγκών σας, θα υπάρξουν αλλαγές και διορθώσεις στις παραμέτρους της, αλλά και στη πολιτική πρόσβασης. Οι αλλαγές αυτές θα δημοσιεύονται εδώ και στο κεντρικό ιστότοπο του ΑΤΕΙΘ.

 

Εγχειρίδιο χρήσης:

 

 
Ο παρών δικτυακός τόπος δημιουργήθηκε και συντηρείται από το Κέντρο Διαχείρισης Δικτύου του  Α.Τ.Ε.Ι.Θεσσαλονίκης
© 2010