Ρύθμιση Απομακρυσμένης Σύνδεσης (Dial Up) Εκτύπωση

Συνοπτικές οδηγίες:

- Δημιουργούμε μια νέα τηλεφωνική σύνδεση.

- Στο πεδίο Αριθμός Τηλεφώνου εισάγετε τον αριθμό κλήσης ΠΕΑΚ (μειωμένη χρέωση) του Α.Τ.Ε.Ι.Θ. : 89625 04440
Προσοχή: Ο αριθμός ΠΕΑΚ μπορεί να κληθεί μόνο από το Νομό Θεσσαλονίκης και τους Νομούς Σερρών, Ημαθίας, Κιλκίς, Πιερίας, Χαλκιδικής, και Πέλλας, με χρεώσεις ανάλογες του τηλεπικοινωνιακού σας παρόχου.

- Στο πεδίο Όνομα χρήστη / Username εισάγετε το Όνομα Χρήστη σας με την μορφή : xxx@babel (όπου xxx το Όνομα Χρήστη σας )

- Στο πεδίο Κωδικός Χρήστη / Password εισάγετε τον προσωπικό Κωδικό Χρήστη σας.
Προσοχή: O Κωδικός Χρήστη δεν εμφανίζετε στην οθόνη σας καθώς τον πληκτολογείτε, για λόγους ασφαλείας. Θα πρέπει να τον εισάγετε προσεκτικά και δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στα κεφαλαία και τα μικρά γράμματα.Αναλυτικές οδηγίες:

* Οδηγίες για τη δημιουργία νέας σύνδεσης με τα Windows XP

 

 

* Οδηγίες για τη δημιουργία νέας σύνδεσης με τα Windows 98

 

 

 

 
Ο παρών δικτυακός τόπος δημιουργήθηκε και συντηρείται από το Κέντρο Διαχείρισης Δικτύου του  Α.Τ.Ε.Ι.Θεσσαλονίκης
© 2010