Ρυθμίσεις e-mail Εκτύπωση


Συνοπτικές ρυθμίσεις:

Για να ρυθμίσετε το πρόγραμμα ανάγνωσης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας  (e-mail client) σας (Mozilla Thunderbird, Microsoft Outlook, Microsoft Outlook Express) χρειάζεστε τις εξής βασικές ρυθμίσεις:

  • Διακομιστής Εισερχόμενης Αλληλογραφίας (incoming mail server): babel.noc.teithe.gr
  • Διακομιστής Εξερχόμενης Αλληλογραφίας (outgoing mail server): smtp.teithe.gr   *
  • Ενεργοποίηση χρήσης ασφαλούς πρωτοκόλλου SSL στον διακομιστή Εισερχόμενης Αλληλογραφίας.
  • Πόρτα διακομιστή Εισερχόμενης Αλληλογραφίας : POP3s : 995 / IMAPs : 993
  • Πόρτα διακομιστή Εξερχόμενης Αλληλογραφίας : SMTP : 25
  • Όνομα χρήστη (Username): το πρώτο μέρος του e-mail σας (πριν ακριβώς από το σύμβολο: @ ) όπως αυτό είναι γραμμένο στον προσωπικό λογαριασμό χρήστη.
    ΠΧ. έστω κάποιος χρήστης με το email george@admin.teithe.gr, το όνομα χρήστη είναι το george.
  • Κωδικός (Password): Ο κωδικός του προσωπικού λογαριασμού χρήστη.


Αναλυτικές ρυθμίσεις:

Παρακάτω θα βρείτε εγχειρίδια χρήσης για:


Συστάσεις
:

Προτεινόμενο πρόγραμμα ανάγνωσης μηνυμάτων e-mail (e-mail client) : Mozilla Thunderbird

To Mozilla Thunderbird είναι ένας σύγχρονος e-mail client, ο οποίος υποστηρίζει όλα τα σύγρονα πρότυπα και πρωτόκολλα ασφαλείας για αποστολή και λήψη e-mail.
Eίναι Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα (Open Source) που σημαίνει πως μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε και να το αναδιανείμετε ελεύθερα χωρίς κάποιο κόστος.

  • Μπορείτε να το κατεβάσετε στον υπολογιστή σας από εδώ.

* Προσοχή:
Ο διακομιστής εξερχόμενης αλληλογραφίας smtp.teithe.gr ισχύει μόνο εντός δικτύου Α.Τ.Ε.Ι.Θ.
Παράδειγμα:
Eάν χρειαστεί να ρυθμίσετε κάποιον e-mail client για χρήση από το σπίτι σας,θα πρέπει να ορίσετε ως διακομιστή εξερχόμενης αλληλογραφίας αυτόν του τηλεπικοινωνιακού φορέα σας.
π.χ. Ο φορέας Otenet χρησιμοποιεί διακομιστή εξερχόμενης αλληλογραφίας : mailgate.otenet.gr
Σε κάθε περίπτωση είναι δική σας ευθύνη να πληροφορηθείτε από τον φορέα σας το διακομιστή εξερχόμενης αλληλογραφίας που  θα πρέπει να χρησιμοποιείσετε.

 

 
Ο παρών δικτυακός τόπος δημιουργήθηκε και συντηρείται από το Κέντρο Διαχείρισης Δικτύου του  Α.Τ.Ε.Ι.Θεσσαλονίκης
© 2010