Τηλεφωνία VoIP Εκτύπωση


Εγχειρίδια χρήσης για τα νέα τηλέφωνα VoIP μπορείτε να βρείτε παρακάτω:Εγχειρίδιο χρήσης για την αναζήτηση τηλεφωνικού καταλόγου μέσω των συσκευών VoIP .

 
Ο παρών δικτυακός τόπος δημιουργήθηκε και συντηρείται από το Κέντρο Διαχείρισης Δικτύου του  Α.Τ.Ε.Ι.Θεσσαλονίκης
© 2010